Højskolen klæder dig på

Højskolerne er ikke bare en del af den danske identitet, men de er også arnestedet for de flestes dannelse. Billedet her forestiller ét af de mest kendte højskoler, Askov Højskole. Foto: Christian Hebell Paulsen.

Højskolerne er ikke bare en del af den danske identitet, men de er også arnestedet for de flestes dannelse. Billedet her forestiller ét af de mest kendte højskoler, Askov Højskole. Foto: Christian Hebell Paulsen.

Et essay om at blive dannet på fem måneder og hvorfor vi bør værdsætte højskolen som stedet man bliver klædt på til livets alvor

På en lun septemberdag for snart 21 år siden begav jeg mig ud på en rejse – fra Nordjylland til Esbjerg. Jeg var blevet tilmeldt et forløb på den daværende Esbjerg Højskole, hvor man kunne lære at lave radio, få indsigt i ”Nyheds-Danmark” og selv prøve kræfter med deadlines og tryk ifm. avisprojekter.

 

Forløbet lyder måske atypisk, når man tænker på de ”standardvarer”, som findes på højskolernes hylder; musik & sang, håndarbejde, natur og madlavning. Men for mig var det en nysgerrighed, der drev mig de 300 kilometer tværs over Jylland. En nysgerrighed på blive klogere, forstå dybden i en viden som var så umådelig fascinerende.

 

Lykkeligvis var der andre end mig, der fandt vejen til højskolen, og netop sammensætningen af os gjorde, at vi kunne dele vores begejstring for det vi stod overfor den septemberdag. Men også vores nysgerrighed som en helt naturlig ting.

 

Forstander på Testrup Højskole Simon Axø beskriver nysgerrighed som hverken snagende nyfigenhed eller produktorienteret innovation i sit bidrag til bogen ”Demokratisk Dannelse – Højskolen til debat”. Derimod er nysgerrigheden en vigtig hjørnesten indenfor dannelse.

”Nysgerrigheden er ikke drevet af eksterne hensyn, men ligger spontant i menneskets væsen – tydeligst hos barnet, men latent hos os alle.”, tilføjer Axø.

 

Når jeg tænker tilbage til dengang jeg gik på højskole, så var det absolut også min nysgerrighed, der blev vakt. Da vi skulle arbejde med et projekt, hvor vi skulle lave en avis. Så var det måden vi fik lavet den bedste avis, de mest læseværdige artikler og det bedste layout, der fik nysgerrigheden frem. Det der kunne gøre os de erfaringer rigere – der drev værket.

Vi havde nogle fabelagtige gæstelærere fra det virkelige liv, der lærte os at lægge den bedste, skarpeste og originale vinkel på vores artikler. De gav os også indsigt og vigtig viden om, hvordan vi kunne lave radiomontage, lave optagelse til tv-indslag eller skrev en artikel til avisprojektet.

 

Om jeg blev dannet alene ikraft af mit ophold på Esbjerg Højskole dengang i 1998 tvivler jeg på. Men min nysgerrighed gav en selvindsigt i min måde at opnå viden om f. eks. medier generelt, og jeg skylder højskolen, at jeg sammen med andre skubbede mig ud på en fantastisk dannelsesrejse.

Artiklen forventes publiceret i “Sognebladet” - Brabrand Aarslev Kirker, august 2019.